Bestyrelsen består af en formand samt fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig.

Herudover vælger generalforsamlingen 1 eller 2 suppleanter.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Formand                               Ricco Lund
 
Næstformand                       Jeppe Vestergaard
 
Bestyrelsesmedlemmer      Henrik Bitz-Thorsen
                                              Michael Terp Hansen
                                              Annemarie Nielsen
 
Suppleanter                         Hasse Mortensen
 
 

Bestyrelsen træffes på mail bestyrelsen@tbparken.dk eller ved at aflevere fysiske breve i formandens postkasse 45E, st. tv.