Ønsker du at sælge din lejlighed?

 

- Så sørg venligst for at læse denne vejledning grundigt, da den beskriver alle dele af salgsprocessen.   

 
1. For at sætte lejligheden til salg skal du skrive en mail til Helle Werliin (hw@boadm.dk) ved Boligadministratorerne om, at du ønsker at sælge din lejlighed. I mailen er det vigtigt, at du angiver:
 
- Andelslejlighedens adresse
- Den nye adresse du flytter til (hvis den kendes)
- Telefonnummer, hvor du kan træffes
- Ønsket overdragelsesdato
 
2.   Lejligheden har en fast pris per m2, som årligt fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af en valuars vurdering af foreningens ejendomme. Inden et salg kan gennemføres skal der derudover laves en vurdering af eventuelle mangler eller forbedringer, da disse skal indregnes i den endelige handelspris.
 
3.   Foreningen bruger Focus2 A/S til vurdering af lejlighederne. Umiddelbart efter modtagelse af din mail sender Boligadministratorerne dig et brev og bekræfter ønsket om salg. Af dette brev fremgår endvidere, at du straks skal kontakte Focus2 A/S for at aftale et tidspunkt for gennemgang af lejligheden.
  
4.   Når Focus2 A/S har gennemgået lejligheden udarbejdes en vurderingsrapport, som angiver lejlighedens stand, og som indeholder en opgørelse over mangler og/eller forbedringer i lejligheden samt disses værdi.
  
5.   Når Boligadministratorerne modtager vurderingsrapporten fra Focus2 A/S laves en salgsopstilling til potentielle købere, som viser lejlighedens samlede pris og gebyrer forbundet med overtagelse, herunder f.eks. udarbejdelse af aftaledokumenter.
  
6.   Når både vurderingsrapport og salgsopstilling ligger klar udbyder Boligadministratorerne lejligheden på ventelisten. Tilbud om køb af lejligheden sendes ud til både intern- og ekstern venteliste samtidigt, som alle får en fast tidsfrist for at svare på tilbuddet, normalt cirka 14 dage. Potentielle købere får samtidigt oplyst dit telefonnummer, så der kan laves en aftale om fremvisning af lejligheden.
  
7.   Når tidsfristen er udløbet gennemgår Boligadministratorerne de modtagne svar på lejligheden. Hvis flere personer har svaret ”JA” til lejligheden kontaktes den person med højest anciennitet telefonisk. Boligadministratorerne udarbejder derefter overtagelsesdokumenter for lejligheden. Hvis ikke der indenfor 8 uger er fundet en køber kan du som sælger vælge, om du selv vil forsøge at sælge din lejlighed.
  
8.   Overdragelsesdokumenterne sendes via mail fra administrator til alle parter. Dokumenterne tiltrædes digitalt via jeres nem-ID, der medfølger vejledning herom i den fremsendte mail. Når alle parter har tiltrådt dokumenterne, så modtager alle en mail med et sæt tiltrådte dokumenter.  
  
9.   Når købesummen er indbetalt modtager du besked herom pr. brev eller pr. mail.
 
11. Umiddelbart inden overdragelsesdatoen skal du igen rekvirere Focus2 A/S til vurdering af din lejlighed. Dette er med henblik på at undersøge, om eventuelle mangler er udbedret, eller om der skal ske dekort i dit provenu.

12. På overdragelsesdatoen fjernaflæser SEAS/NVE elektriciteten, du skal dog selv afmelde dig som bruger hos SEAS/NVE på tlf. 70 29 29 29. Boligadministratorerne har i forvejen bestilt flytteaflæsning af varme og vand. Nøgler overdrages direkte mellem køber og sælger, dette aftales internt udenom bestyrelsen/administrator.