Viceværtfunktion

Foreningen har en aftale med et privat firma om ren- og vedligeholdelse på ejendommenes udenomsarealer, herunder f.eks.:

- Fejning

- Lugning

- Græsslåning

- Hækkeklipning

- Snerydning

Øvrige "vicevært relaterede" spørgsmål, sendes til bestyrelsen@tbparken.dk

Det skal bemærkes, at man som andelshaver selv er ansvarlig for det indvendige vedligehold af sin lejlighed.